RIS: Rijopleiding In Stappen

Meer structuur in de rijles door de RIS methode

Bij Rijschool Erik Snip werken we met de “RIS” methode. Een RIS rijopleiding die is opgedeeld in 4 modules. Alle te behandelen onderdelen worden scripts genoemd. In totaal zijn dit er 46 verdeeld over de 4 modules. Na elk behandeld script wordt samen met jou gekeken in welke mate van zelfstandigheid het script kan worden uitgevoerd. Hierin zijn 8 stappen opgenomen, hoe hoger de stap, hoe zelfstandiger jij het script kunt uitvoeren. Vandaar de naam: Rijopleiding In Stappen  

In vergelijking met een ‘standaard’ rijopleiding maakt de RIS methode meer gebruik van de zelfstandigheid van de leerling en wordt je uitgedaagd middels spel-elementen handelingen eigen te maken.

Instructiekaart, rijlesapp en zelfreflectie

De vorderingen die jij maakt worden bijgehouden in je eigen RIS praktijkboek en op de online vorderingenkaart. Deze vorderingen kun je dus via de rijschoolapp inzien. Zo ben je altijd op de hoogte hoe ver je bent in de rijopleiding.  

       

Er wordt middels zelfreflectie gekeken in welke stap jij zit met gebruik van je eigen praktijkboek. Het mooie van deze methode is dat je je zelf op een stap hebt gezet en je dus echt bewust bent hoe ver je bent in de rijopleiding! 

Je eigen praktijkboek!

Je hebt een eigen boek waar vanuit je je kunt voorbereiden op een les en eventueel notities in kunt maken. Met het doorlezen van een script welke de volgende les(sen) zal worden behandeld bespaar je kostbare tijd die anders verloren gaat tijdens de rijles voor het uitleggen van het script. Zo blijft er meer tijd over om te oefenen. Dit kan jouw rijopleiding zo maar een paar lessen minder opleveren! 

Oefentoets, TTT en Praktijkexamen

Na module 1 behandeld te hebben wordt er doormiddel van een oefentoets gekeken aan welke scripts nog meer aandacht besteed moet worden. Ditzelfde gebeurt na module 2. Na module 3 wordt er een toets afgenomen bij het CBR. Deze is als het ware gelijk aan de TTT (Tussentijdse toets) bij het CBR. Je kunt hiermee dus ook een vrijstelling verdienen voor je bijzondere verrichtingen bij het praktijkexamen en wordt geadviseerd aan welke scripts je nog aandacht kan besteden.

Heb je alle modules positief afgerond, dan ben je helemaal klaar voor het praktijkexamen bij het CBR! Je kunt gebruik maken van een speciaal RIS examen, welke wordt afgenomen door een RIS examinator welke “de taal” van de RIS verstaat! Tevens blijkt uit de cijfers van het CBR dat leerlingen welke het RIS-examen hebben gedaan een hoger slagingspercentage behaald.

 

Denk jij dat een RIS opleiding echt iets voor jou is, of wil je hier meer informatie over? Neem contact met ons op via info@rijschooleriksnip.nl , of schrijf je direct in!